top of page

Akhlak Nabi Muhammad ﷺ Terhadap Para SahabatnyaPribadi Nabi Muhammad ﷺ adalah pribadi yang luar biasa akhlaknya, keluhuran moralnya menggoyahkan hati-hati yang keras dan membatu, maka tak ayal baik kawan atau pun lawan amat segan dan mengakui kemuliaan akhlaknya. Bahkan sebelum diutus menjadi nabi, beliau digelari oleh kaum Quraish sebagai al-Amin. Mengenai akhlak beliau terhadap sahabat-sahabatnya, tiada lain yang dapat menggambarkan dengan jelas kepada kita selain para sahabatnya sendiri yang hidup sezaman dengan beliau. Berikut kami kutipkan dari berbagai kitab:


Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bekata: “Beliau adalah manusia yang paling dermawan, paling berani, paling benar tutur katanya, paling lembut perangainya, paling jujur dalam janjinya. Setiap orang yang baru mengenalnya, maka akan merasakan kewibawaanya dan bila telah lama bergaul dengannya, maka akan menyintainya. Sungguh, aku tidak pernah menemukan orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya.” (Makarim al-Akhlak)Sayidina Ali dalam riwayat lain juga berkata: “Beliau ﷺ selalu menghibur sahabatnya jika dirundung kesedihan dengan senda gurau. Beliau pernah bersabda ‘Sesungguhnya Allah membenci orang yang muram di hadapan saudara-saudaranya.” (Kasyfu al-Raibah, Syahid Tsani)


Abu Dzar meriwayatkan: “Beliau duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Apabila datang seorang asing, ia tidak akan mengetahui di antara mereka mana Nabi ﷺ sampai beliau ditanya. Kemudian kami telah meminta kepada beliau agar dibuatkan satu tempat duduk yang dengannya beliau lebih bisa dikenal ketika orang asing datang. Lalu kamipun membuatkan untuknya satu tempat dari tanah dan beliau duduk di atasnya sementara kami duduk di sampingnya." (Makarim al-Akhlaq, al-Thabarsi).


Abdullah bin Abbas berkata: “Jika beliau menjenguk sahabatnya yang sakit beliau menghiburnya dengan kata-kata: ‘Tidak apa-apa. Sembuh, insya Allah.” (Shahih al-Bukhari).


Anas bin Malik berkata: “Jika beliau tidak mendapati salah seorang dari sahabat-sahabatnya selama tiga hari, maka beliau akan bertanya tentangnya. Apabila dia raib atau sedang bepergian maka beliau akan mendoakannya. Apabila dia ada (tapi tidak datang) maka beliau mendatanginya dan apabila dia sakit, beliau menjenguknya.” (Makarim al-Akhlaq, al-Thabarsi).


Anas bin Malik berkata: “Jika seseorang dari sahabatnya menemui beliau lalu orang itu berdiri, maka beliau pun berdiri, dan beliau tidak meninggalkan orang itu sampai orang itulah yang meninggalkan beliau. Dan jika seseorang dari sahabatnya menemui beliau lalu orang itu menyalami tangan beliau, maka beliau pun menyalami tangannya, dan beliau tidak melepaskan tangannya sampai orang itulah yang melepaskan tangannya.” (al-Thabaqat al-Kubra, Ibnu Sa'ad).Anas bin Malik berkata: “Beliau memanggil para sahabatnya dengan julukan mereka sebagai penghormatan beliau kepada mereka dan menarik hati mereka. Dan beliau juga memberi julukan (yang baik) kepada orang yang belum mempunyai julukan, lalu beliau memanggilnya dengan julukan itu.” (lhya Ulumuddin, al-Ghazali)


Khudzaifah bin Yaman berkata: “Jika seseorang dari sahabatnya menemui beliau, maka beliau menyalaminya dan mendoakannya.” (Sunan al-Nasai)


Zaid bin Tsabit berkata: “Apabila kami duduk-duduk bersama Rasulullah ﷺ dan pembicaraan kami tentang akhirat, maka beliau juga ikut berbicara hal yang sama; apabila kami berbicara tentang dunia, beliau juga ikut serta berbicara hal sama dengan kami dan apabila kami berbicara tentang makanan dan minuman, beliau juga ikut serta bersama kami.” (Makarim al-Akhlaq, al-Thabarsi)


Abdullah bin Umar berkata: “Jika beliau selesai melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya, beliau menghadapi mereka lalu bertanya, ‘Adakah di antara kalian yang sakit sehingga aku (bisa) menjenguknya?’ Jika mereka menjawab tidak ada maka beliau bertanya lagi, ‘Adakah di antara saudara kalian yang meninggal sehingga aku (bisa) mengantarkannya?.’” (Tarikh Ibnu Asakir).


Dana Mustadhafin


Comentários


bottom of page